2020 metais vykdomi projektai

Kaunas 2022 projektas „Šiuolaikinės seniūnijos“

Projekto teikėjas: Rokų laisvalaikio salė

„Molio kelias 2020“

Šiais metais Rokų seniūnija tęsia kelionę „Molio keliu“, nes tai atskleidžia vietos identitetą,

padeda burti bendruomenę, skatina didesnius pokyčius. Kartu su keramike Ieva Bertašiūte-

Grosbaha leisimės į kūrybinę kelionę, kurios metu gyventojai kurs instaliaciją / skulptūrą –

„Molio kelias“ (iš vietinio molio pagamintų plytelių kelias, kurio paviršiuje būtų bendruomenės

narių „palikti“ ženklai, linkėjimai, mito fragmentai). Tikimės, kad prisijungs ir vietos

menininkai, kurie netikėtose seniūnijos vietose sukurs laikinas instaliacijas. Kūrybinės dirbtuvės

vyks liepos ir rugpjūčio mėnesiais įvairiose erdvėse: Rokų laisvalaikio salėje, prie Rokų

gimnazijos, IV forto teritorijoje, Girininkų kaime, prie Paraželių tvenkinių.

Taip pat mūsų laukia pažintiniai žygiai, kaimynų piknikai, netikėtumai bei finalinis „Molio

kelio renginys rugsėjo 4 d.

 

Kaunas 2022 projektas „Kultūros partnerystės“

VšĮ „Kultūros kiemas“ (partneris: Rokų laisvalaikio salė)

Projektas „Terra Rokai“

 

TIKSLAS

Skatinti dalyvaujamąją kultūrą, meninės ir kultūrinės pasaulėžiūros plėtrą, atskleisti kultūrinį Rokų potencialą, vietos indentitetą, įtvirtinant keramikos tradicijas bei plėtojant tarpdiscipliniškumą,  stiprinant Rokų kaip bendros Europos tapatybės aspektą.

Numatoma: Rokų seniūnijos kieme sukurti 2 mažosios architektūros objektai (suolelis, knygų mainų namelis).

 

„Prisijungusi Lietuva“ „Bendruomenių įtinklinimo projektas“

 

Teikėjas – Rokų jaunimo centras (partneriai: Rokų laisvalaikio salė)

Rokų bendruomenės įtinklinimas: kartu galime daugiau

Tikslas – Rokų seniūnijos kieme vykstančias kultūrines, sportines veiklas perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant 3 modernias IP kameras. Idėja ir vizija: Rokų seniūnija, Rokų biblioteka bei laisvalaikio salė įsikūrę viename pastate ir dalinasi erdviu, uždaru kiemu prie vandens telkinio. Turimoje erdvėje nuolat organizuojamos įvairios kultūrinės veiklos: renginiai, sporto užsiėmimai, garsiniai skaitymai. Buvo išreikštas bendruomenės narių pageidavimas kieme įrengti terasą, kurioje būtų galimybė kultūrines veiklas vykdyti esant net ir nepalankioms oro sąlygoms. Taigi, kamerų įrengimas ir erdvės stebėjimas savo mobiliuose įrenginiuose suteiktų didesnį saugumo jausmą gyventojams, dalyviams ir kultūrinių veiklų organizatoriams. Taip pat padėtų sumažinti atskirtį – visi norintys, o kartais dėl tam tikrų priežasčių negalintys dalyvauti, galėtų stebėti vykstančius renginius internetu. Taip pat sukurti internetinę svetainę, kurioje Rokų bendruomenės nariai galėtų dalintis naujienomis, renginiais, aktualijomis.

 

Rezultatai:

  1. Gyventojai jaučia didesnį saugumo jausmą savo gyvenamojoje aplinkoje.
  2. Savo gyvenamosios aplinkos stebėjimas internetu sąlygoja didesnį norą prisijungti, dalyvauti ir būti kartu;
  3. Sumažėjusi atskirtis tarp kultūrinėse veiklose negalinčių dalyvauti asmenų.
  4. Gyventojai būtų skatinami naudotis internetu (net ir tie, kurie šiuo metu yra skaitmeninėje atskirtyje).